Nöro Pazarlama Nedir?

nöro pazarlama

Nöro pazarlama yani diğer adıyla Neuromarketing, insan beyninin de etki oluşturarak bir nevi düşünceleri esir alarak amaca direkt ulaşmayı hedefleyen bir pazarlama türü olarak ortaya çıkmıştır. Nöro pazarlamacılar, insan beynini baştan sona inceleyip ortaya çıkan sonuçlardan bir pazarlama stratejisi geliştirirler. Nöro pazarlama denilen olgu; pazarlamacılar tarafından tüketiciyi satın almaya yöneltmeye iten nedenler ardındaki düşünceyi anlama konusunda oldukça yardımcı olur.

Nöro pazarlama genel olarak ele alınırsa; tüketici davranışlarını anlayarak bu davranışların oluşmasında ki sosyal ve psikolojik nedenleri araştırıp, arkasından hedef kitleye ve reklamcılara en uygun satın alma koşullarının keşfedilmesiyle birlikte tüketicilerin yani hedef kitlenin hangi davranışla ve hangi düşünceyle hareket edeceğini araştırabilmek için yapılan çalışma türü olarak karşımıza çıkar.

Artık Nöro pazarlama tüm dünyaya hızlı bir şekilde yayılıyor. Tüm dünya markaları tarafından tercih edilen bu yöntem, insan davranışları üzerinde iç görü kazandırarak markaların vermeye çalıştıkları mesajı düzeltmelerine ve hedef kitlenin dikkatini çekerek çalışmalar yapılmasını sağlıyor. Bu pazarlama tekniği, pazarlamacıların hedef kitleye kolay bir şekilde ulaşabilmeleri için hem teknik hem de pratik bir yol kazanmaları açısından avantaj oluşturuyor.

Nöro Pazarlama Nasıl Çalışır?

Nöro pazarlamayı uygulayabilmek için ilk önce müşteriler üzerinde hangi beyin faaliyet türünü kullanacağınızı seçmeniz gerekiyor. Bu türler; fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme ve elektroensefalografi olarak ikiye ayrılır. Her iki yöntem hem dezavantajlıdır hem de avantajlıdır… Fonksiyonel manyetik görüntüleme kullanılmak istendiği takdirde; denek görsel ve ses ipuçlarını yanıtlayarak beyindeki kan akışının nasıl gerçekleşeceğine dair güçlü mıknatıslarla ölçüm yapılarak bunun takip edilmesini sağlayan bir yöntem olarak karşımıza çıkar.

Elde edilen sonuçlarda kişinin, keyif merkezi olarak tanımlanan bölgelerine erişerek pazarlamacılar, insanlar üzerindeki gerçek etkilere nasıl tepki verdiklerine dair cevap bulabilirler. Bu yöntemin dezavantajıysa şudur; ekipmanın çok pahalı olması ve aynı zamanda deneğin makinenin içinde uzun süre hareket etmeden durarak gerekir ki doğru sonuçlar elde edilebilsin. Tabi ki denek uzun süre makine içinde hareket etmeden yatması sıkıntı oluşturabilir.

Elektroensefalografi yöntemindeyse; elektrotlar beyin tarafından ortaya çıkan elektrik dalgalarını ölçerek deneyin bünyesinde oluşan zevk, heyecan, hüzün, öfke ve içgüdüsel duygularında takip edilmesine olanak verir. Bu yöntemin olumsuz tarafıysa; keyif merkezine yani beynin derin kısımlarına ulaşmamasıdır.

Markalar Nöro Pazarlamayı Nasıl Kullanır?

Frito-Lay, Gerber ve Campbell’s Soup gibi markalar yenilik oluşturabilmek adına ambalaj tasarımlarını yeniden yapılandırabilmek için Nöro pazarlamayı kullandılar. Ürünlerin paketleri tüketicilere gösterilerek; nötr, negatif ve pozitif olmak üzere tepkiler kayıt altına alınmıştır. Bu bilgiler dışında; renk, yazı ve görselle ilgili detaylı sorular sorularak derinlemesine analiz yapılmıştır.

Örneğin; Frito-Lay hakkında yapılan bir araştırma sonucunda; patates resmi kullanılan parlak ve gösterişli paketlerin müşteriler üzerinde negatif duygular oluşturduğuna dair veriler elde edilmiştir.