Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler

Home KVKK

İnternet Sitemiz vasıtasıyla sunduğunuz kişisel verilere sınırlı sayıda SEO Asistanı çalışanı erişir. Çalışanlarımız gizliliğin önemi, ziyaretçilerin verilerinin mevzuata uygun ve güvenli şekilde işlenmesi ve yönetilmesi konusunda eğitimlidir.

Kişisel verilerin korunması SEO Asistanı için büyük önem taşır. SEO Asistanı , kişisel verilere yetkisiz erişilmemesi ve/veya bu bilgilerin kaybolmaması, hatalı kullanılmaması, ifşa edilmemesi, değiştirilmemesi veya imha edilmemeleri için gerekli önlemleri alır.

SEO Asistanı, kişisel verilerinizin gizliliğinin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt eder. SEO Asistanı ’nın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına rağmen, İnternet Sitemiz’e ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, enkretif bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alır.